Партньори

ol0ldt - px1kh6 - xj7ftq - pi1q6m - 3iy8o3 - 3gn9tg - 6cdndx - axsghp

asev_logo_big

ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa
www.asev.it

ASEV е създадена през 2002 г. от 26 учредители (общини Емполи и Вал д’Елза и социалните им партньори) със смесен публично-частен капитал. Нейната основна мисия е да съдейства за икономическото, културното и социалното развитие на общини Емполи и Вал д’Елза. Дейностите й включват планиране и управление на: курсове за професионално обучение; образователно, професионално-техническо и професионално ориентиране; курсове и дейности, свързани с висшето образование, услуги за насърчаване на заетостта и други. Тя си сътрудничи с местната обществена служба по заетостта и с местните училища в образователните дейности и обучението на учители.

Via delle Fiascaie, 12 – 50053 Empoli (FI)
(+39) 0571 76650


fase

FASE – Formación y Asesores en Selección y Empleo
www.fase.net

FASE.net е създаден през 1996 г. като частен център за обучение и консултиране, официално признат като доставчик на обучение от държавните институции като регионалното правителство и службата по заетостта. Основните му дейности са курсове за професионално и продължаващо обучение, разработване на мултимедийни дидактически материали, специализирани в областта на езиците, готварството и туризма. В своята он-лайн платформа FASE предлага голямо разнообразие от повече от сто он-лайн курсове в различни професионални области като управление и администрация, информационни компютърни технологии, мениджмънт в хотелиерството и туризма, както и в много други професионални области.

c/ San Antonio Abad 21. Zaragoza (Spain)
tel.: 0034 976 230022


P6_IDEC_GR

IDEC SA
www.idec.gr

IDEC е компания за обучение и консултации, със седалище в Пирея, Гърция. Клиенти на IDEC са както малки и средни предприятия, така и големи гръцки компании, асоциации на предприемачите, университети и търговски и индустриални камари, неправителствени организации с нестопанска цел и други. Нашият персонал се състои предимно от инженери със следдипломна квалификация и дълг промишлен опит. Основните сфери на дейност са обучение и управленско консултиране, ISO-9001, софтуерно и мултимедийно развитие, интернет приложения, дистанционно обучение, е-бизнес, е-търговия, телекомуникации и мобилни мрежи. IDEC има богат опит в европейските проекти в областта на образованието и професионалното обучение.

Iroon Polytechniou Avenue, 96 – 18536 Piraeus (Greece)
(+30) 210 4286227


translex

Translex (t/a The Language Institute)
www.translex.ie

Translex е доставчик на образователни и преводачески услуги със седалище в град Голуей, Ирландия. Досега организацията е провеждала курсове за обучение на дванайсет европейски, близкоизточни и азиатски езици за хора от всички възрасти. Институтът също така организира езикови курсове за деца по испански език и осигурява обучението на преподаватели по чужди езици. Езиковият институт ръководи и отдел за писмени и устни преводи, като към настоящия момент предлага преводи на повече от тридесет езика. Преподавателите в Translex имат богат опит в разработването на учебни материали. В нашия институт редовно се организират културни вечери и художествени изложби, за да отбележим разнообразието в нашето общество и да насърчим приятелството между местното население и новодошлите.

58 Dominick Street, Galway, Ireland
+353 91566759


unwe

University of National and World Economy – The Department of Foreign Languages and Applied Linguistics
www.unwe.bg

Университетът за национално и световно стопанство е най-старото, най-голямото и най-престижното висше учебно заведение по икономика в България и Югоизточна Европа и съществува от повече от 90 години. УНСС е координатор за България в Централноевропейската инициатива за междууниверситетски връзки и си сътрудничи с над 100 университета от САЩ, Европа и Азия.

В УНСС се обучават повече от 20 000 студенти в редовна и дистанционна форма на обучение. УНСС предлага десетки програми за бакалавърска и магистърска степени, както и за придобиване на докторска степен.

Катедра “Чужди езици и приложна лингвистика” е част от дългата и забележителна история на УНСС от самото му основаване. Катедрата се състои от 6 езикови сектора: английски, немски, френски, испански, руски и български език като чужд eзик. Обучението е насочено към изграждане на социокултурни и комуникативни умения на чужд език и разширяване на чуждоезиковия терминологичен речников запас на студентите в областта на туризма, икономиката, международните отношения.

1700 Studentski grad, Sofia, Bulgaria
+359 2 8195 211; +359 2 8195 463


sud

Cooperative Sud Concept
www.sudconcept.eu

Sud Concept е кооператив, основан през 2008 г., който се намира в Корсика. Кооперативът осъществява своята дейност на териториите на Корсика, района на Прованс – Алпи – Лазурния бряг (югоизточна Франция), района Рона-Алпи и френските отвъдморски департаменти (Гваделупа, Мартиника, Френска Гвиана) с цел да се насърчи развитието на заетостта и квалификацията на работещите, за да се предвидят и подкрепят икономическите, социалните и демографските промени. Основните дейности на Sud Concept са свързани с: професионално обучение; инженеринг, подкрепа и оценяване на иновационни проекти; оценка на подходи и публични политики, включително социални иновации; консултантско диагностициране /развитие; териториално развитие.

Sud Concept; Avenue Marechal Lyautey ; Résidence Lyautey 20090 AJACCIO – France
+33 4 95 10 64 04