Проектът

ol0ldt - px1kh6 - xj7ftq - pi1q6m - 3iy8o3 - 3gn9tg - 6cdndx - axsghp

История

През 2011 г. 21 милиона туристи от Руската Федерация са пътували до Европа. До 2016 година се очаква международните задгранични пътувания от Русия да нарастват средно с 6% за година. Основни дестинации в Европейския съюз са бившите съветски републики, източноевропейските държави и страните, граничещи с Русия (Естония, Литва, Латвия, Полша, Чешката република, Финландия, където обаче руски се говори добре) както и Франция, Италия, Испания, Гърция.

Съдържание, цели и задачи

Проектът Retour, който започна на 1-ви януари 2014 г. и ще продължи до 30 юни 2016 г., има за цел да разработи, въведе и валоризира програма за обучение по руски език, насочена към работещите в сектора на търговията на дребно, ресторантьорския и хотелиерския бранш и по-конкретно към продавачи, портиери, рецепционисти, сервитьори и сервитьорки, бармани, и т.н.

Програмата за обучение ще бъде предложена на френски, италиански, испански, гръцки, английски и български език. Тъй като почти всички служители, заети в ресторантьорската и хотелиерската индустрия в Европа владеят английски, версията на английски език ще позволи видео клиповете да се използват от персонала и на други държави в ЕС.

Програмата за обучение ще включва:
1. 30 кратки видео клипа, разработени по типични ситуации в хотелиерството, ресторантьорството и търговията на дребно. Всеки видео клип ще включва въведение на партньорските езици, което обяснява контекста на диалога, както и изображения и графични елементи, които показват ключови думи и изрази и основни правила. Също така ще бъде включен финален тест за оценка на разбирането. Клиповете ще бъдат произведени в няколко различни версии, така че да се адаптират към нивото на всеки обучаем.
2. Материали на хартиен носител (30 транскрипции на диалозите, 6 урока, които включват основите на руската граматика, застъпена в 30-те видеоклипа, и упражнения към тях), които да се използват за преподаване в традиционната среда за обучение (в клас).
3. 6 допълнителни видеоклипа. Клиповете ще обясняват как да се планира и проверява индивидуалната учебна програма, така че да се развие самостоятелно насочено обучение. Те ще дават и съвети за междукултурните аспекти, които трябва да бъдат взети предвид при общуването с руски туристи.
4. 2 ръководства за това как да се използват материалите на Retour: едно за учителя и едно за учащия.

Също така ще бъдат разработени индивидуално пространство с възможност за записване на гласовете на обучаемите, апликации за Android и специален канал в YouTube

Програмата за обучение Retour ще се основава на методологията, разработена в предишния проект KA2 L-Pack (www.l-pack.eu) и ще бъде насочена към постигане на резултатите от обучението (например: да може да се прави и потвърждава резервация на руски език). Методологията на проекта L-Pack за самостоятелно насочено обучение по чужд език, извършвано предимно извън традиционната класна стая, може да бъде много полезна за преподаване на руски език на хората, които работят през по-голямата част от времето (в ресторанти, хотели, търговията на дребно) и нямат време да присъстват на традиционните курсове за обучение. Целта на проекта Retour е да приложи тази методология на преподаване на руски език и да изведе обучаемите от ниво 0 до ниво A2 на ОЕЕР.

Програмата за обучение Retour е насочена към:

А.         Хора, които работят в ресторанти, хотели и търговията на дребно;
В.         Обучение в организации и на учители по чужд език, които преподават на хора, работещи в секторите на ресторантьорството, хотелиерството и търговията на дребно;
С.         Други: Сдружения на собственици на заведения, ресторанти и магазини, социални партньори, лингвисти, учебни звена и институции, изследователи в областта на дистанционното и мобилното обучение и т.н.