Семинари за обучители

ol0ldt - px1kh6 - xj7ftq - pi1q6m - 3iy8o3 - 3gn9tg - 6cdndx - axsghp
23 юни 2016
 юни 23, 2016
foto news 16
Category: News

В последните месеци на проекта във всяка страна партньор се организират различни семинари, насочени към преподавателите по руски език, за използване на програмата за обучение Retour. По време на семинарите партньорите показват на участниците как да включат материалите на Retour в курсовете за индивидуално обучение, в учебна група (в клас, аудитория, на курсове) и как да ги използват за дистанционно обучение.

Comments are closed.