Κοινοπραξία

ol0ldt - px1kh6 - xj7ftq - pi1q6m - 3iy8o3 - 3gn9tg - 6cdndx - axsghp

Το έργο υλοποιείται από μια ομάδα οργανισμών που δραστηριοποιείται στη διδασκαλία γλωσσών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, των οποίων τα δίκτυα περιλαμβάνουν φορείς του τουριστικού κλάδου στην χώρα τους. Οι περισσότεροι από τους οργανισμούς εδρεύουν σε Μεσογειακές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία) όπου αυξάνεται η παρουσία των Ρώσων τουριστών αλλά η γνώση ρωσικών από τα άτομα που δουλεύουν στον τουριστικό κλάδο είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει άλλα δύο μέλη: το Τμήμα ξένων γλωσσών και γλωσσολογίας του Βουλγάρικου Πανεπιστημίου, που εξειδικεύεται (επίσης) στη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας και υποστηρίζει την κοινοπραξία με τη γνώση της ρωσικής γλώσσας και την εμπειρία στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, και ένα σχολείο γλώσσας στην Ιρλανδία που αναπτύσσει την έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού στα αγγλικά, διευκολύνοντας έτσι την αξιοποίηση του σε χώρες εκτός των εταίρων, καθώς σχεδόν το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται στον τομέα του τουρισμού στην Ευρώπη γνωρίζει αγγλικά.