Συνεργαζόμενοι εταίροι

ol0ldt - px1kh6 - xj7ftq - pi1q6m - 3iy8o3 - 3gn9tg - 6cdndx - axsghp

Οι ακόλουθοι οργανισμοί θα συμμετέχουν επίσης στο έργο: Η Ρώσικη Ένωση Ξενοδόχων (Russian Hotel Association).
H RHA θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των σεναρίων των διαλόγων στα ρωσικά και θα ελέγξει την ποιότητα των βίντεο στα ρωσικά (λεξιλόγιο και προφορά).

AEHT – Ευρωπαϊκή Ένωση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών σχολείων
Η AEHT θα συνοδεύσει την κοινοπραξία σε όλη τη διάρκεια του έργου και θα συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες βοηθώντας στην ανάπτυξη, την πιλοτική εφαρμογή, τη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και προϊόντων του έργου.

Σε κάθε χώρα εταίρο, μία περιφερειακή ή εθνική ένωση του τουριστικού τομέα συμμετέχει στο έργο, προκειμένου να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο διάδοσης και αξιοποίησης, καθώς και για να βοηθήσει την κοινοπραξία του έργου να εφαρμόσει πιλοτικά και να αξιολογήσει το εκπαιδευτικό υλικό.

Εδώ είναι ο κατάλογος των συνεργαζόμενων εταίρων οι οποίοι έχουν ήδη υπογράψει συμφωνητικό συνεργασίας: